Wednesday, May 27, 2015

Sistem ePelaporan Bersepadu Program j-QAF 2015Kepada Penyelaras Data Sekolah (PDS) anda boleh download berkaitan dengan epelaporan mengikut link di bawah 1.        Installer ePelaporan 2015
 2.        Patch 05 ePelaporan  
 3.        Manual Manual Maklumat PATCH_JUN2015 dan KAEDAH VERIFIKASI SEMAK RALAT DATA ePELAPORAN JUN 2015.pdf
 4.        Converter 2015
 5.        FAQ epelaporan 2015 (update 9.4.2015)
 6.        Manual Pengguna ePelaporan (update 29.4.2015)
 7.        Panduan Simulasi Pengisian Data-Kemaskini Maklumat Murid (update 9.4.2015)
 8.        Panduan Simulasi Pengisian Data Pendidikan Khas ( 29.4.2015)
 9.        Prezi Gerak Kerja 
 10.        Proses Gerak Kerja untuk Penyelaras Data (update 9.4.2015)
 11.        Proses Gerak Kerja Pengisian ( update 9.4.2015)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...